ALGEMEEN PRODUCTEN CONTACT ALGEMENE VOORWAARDEN




Algemene informatie

Medicap is een eenmanszaak, opgericht in januari 2008 door Henk Kuiper. Medicap is een samenvoeging van Medical en Capability. Vertaalt: medische geschiktheid. Het gaat daarbij om de medische geschiktheid voor een duurzame inzetbaarheid.

Sinds 1 juli 2005 is er geen verplichting meer voor aansluiting bij een gecertificeerde arbodienst. U kunt kiezen voor een gecertificeerde bedrijfsarts die u bijstaat voor uw arbo- en verzuimbeleid via de zogenaamde maatwerkregeling (artikel 14, arbeidsomstandighedenwet). Door op zelfstandige basis te werken, is het mogelijk flexibeler en meer klantgerichter te werk te gaan. Medicap werkt rechtstreeks voor bedrijven netwerkorganisaties en soms voor arbodiensten.

Met 12 jaar ervaring bij twee grote arbodiensten is er veel kennis op het gebied van verzuimbegeleiding, verzuimpreventie en arbeidsomstandigheden. Deze ervaring is opgedaan bij verschillende bedrijfstakken. Te weten: overheid, onderwijs, gezondheidszorg, zakelijke dienstverlening, horeca en industrie.

Visie

Voor zowel de werkgever als de werknemer is het van belang dat het arbeidsverzuim laag is. Dit kan worden bewerkstelligd door het werkklimaat te optimaliseren. Er zal een prettige werksfeer ontstaan en de mensen zijn meer betrokken bij het werk. Door het ervaren werkplezier zullen ze harder werken zonder dat dit meer energie kost. Ze zullen zich beter inzetten. Bovendien zal een laag arbeidsverzuim leiden tot een lagere werkdruk, waardoor minder fouten worden gemaakt en zal er een efficiëntere productie ontstaan. Dit zal leiden tot een gezonder bedrijf.
 
Werkwijze
Er wordt gewerkt aan een goede optimale relatie tussen de professional van Medicap en zijn klanten.

Kenmerken van de werkwijze zijn: